Skip to main content

Cenușa Împăratului !.
Am îngropat fericirea într-o așteptare cenușie!
În ruinele adânci ale Iadului, 
îmi este sufletul.
Cenușa ființei mele e tristă, 
ca o voce ce strigă în noapte...
Peretele cântă în întunericul ce a dispărut, 
fără glas !
O dragoste ascunsă în adânc.
Sufletul îmi aruncă pietre, 
ca un pustiu ce nu există!
Sfințenia minții e un gunoi ce arde, 
fără cărbunele fierbinte al existenței...
În genunchi este rânjetul inimii, 
ce mereu cere o minune!
Furtuna vine ca un val de fericire, 
săpat pe o stradă eternă, 
făptura Lui nu mai are nici un strop,
de credință în cel Viu!!!.
Închis luminează flăcările înselătoare, 
ce par un curcubeu veșnic...
Tunetele plăcute ne încântă așteptarea și 
adevărul nu mai sparge plăcerea clipei!
Distrugerea va vine ca o pisică blândă, 
o clipă a înfrâgeri ce sosește.
Șapte se apropie, 
stelele și potirele vor fi gata, 
ce se vor aruncate în văzduhul bisericilor!
Împăratul Sfânt e gata să-și ia orașele, 
ca niște globulețe plăcute la înfățișare și 
putrede pe din lăuntru.
Speranța și din cenușa va răsări dar...........
Cine e gata ? Să ia aminte!!


                                 - A. A. Popovici,


Comments

Popular posts from this blog

Mântuire dulce,.

Un glas mi-a rămas din Tine ! De ce mai respir ? Mântuire dulce, mai iubești ?! În mine sunt lacrimi . Aici,! .......... Îmi este rămășița sufletului . Oare mai respir , Mântuirea Ta dulce ? Atunci când, Inima mi-se desprinde De trup în durere .? Al Lui va fi umbra mea . Mai este ea dulce atunci ? În mâini îmi țin cerșitele cuvinte , Acolo nerostite, ce vor rămâne ? Lasă să ardă suspinul în răni ! Târzii sunt orele trecătoare .

                                                                                   - A. A. Popovici,

. .. din mine

Lasă-mă să te iubesc mâine pentru că azi este târziu . Nu mai știu să cred în speranța nădejdi ! Ca briza unui vânt așa este cuvântul lui Isus ! Când știi ce vrei de la viață doar atunci vei fi o binecuvântare pentru alți ! Liniștea cu Dumnezeu este izvorul unei nesecate iubirii ! Nu îți irosi mântuirea pe lucruri de nimic . Speranțele Lui în bătaia nebună după sufletul tău sunt ca iubirea veșnică a inimii ce așteaptă ! Mai visează ființă ce dorești călătoria amurgului . Exist într-un loc bizar ce taina sufletului o despică . Valul mării zvârcolește târzia liniște, acel suspin ! Flămândă îmi este boarea vieții Doamne, oare așternutul rugăciuni va mângâia durerea zbuciumată a minți mele ? El și tu ești sensibil atâta vreme cât timpul a oprit în loc freamătul aspru al înghețului . Aștern propoziți neterminate pentru că vreau să cred că dincolo de cuvinte există ceva măreț de iubit ! Mi-se cutremură în mine prietenia dulce ce am dorit-o ca pe un drum melodios . Undeva atunci, tu vei fi …

Perhaps or maybe ?

I like pain age of me ,.
Why do you need love ?
Future is dark for me .
My path in life is alone ?
He is my history .
You let go of your dream ?
Like a life in death !
Do heaven felt your soul ?
Just like all is over .
Now I see the steps ?
Clouds go like cold sky !
Don't fight alone do you ?
Return your heart again.
As in a lonely breath ?!
Perhaps or maybe ?- A. A. Popovici,