Skip to main content

Țărâna vieții !
Atunci când, 
mireasa nu va mai auzi glasul mirelui ei- 
moartea va veni ca un vuiet din adânc, 
ce va despica inima în bucați de pustiu! 
Tristă agonie- ce va dăinui o veșnicie! 
Lumina va fi un glas surd la suspinele ei- 
o adâncime amarnică. 
Țărâna vieții, va pustii rămașița tinereți ei, 
va smulge și ultima dorință a unei speranțe, 
ce totuși mai stăruie în goliciunea suflelului ei! 
Amintește-ți- că în tine nu va fi decât un gol, 
atunci când ființa nu va mai fi pe acest pământ, 
durerea mea va fi glasul șoaptei de ieri! 
Îmbrățișarea va fi doar un vis de primăvară, 
ce niciodată nu va cunoaște dragostea! 
El va rămâne o așteptare eternă- 
uitat în universul nepătruns de existență!
Atunci, așteaptă glasul tăceri- țărână rece!


                                            - A. A. Popovici,

Comments

Popular posts from this blog

Mântuire dulce,.

Un glas mi-a rămas din Tine ! De ce mai respir ? Mântuire dulce, mai iubești ?! În mine sunt lacrimi . Aici,! .......... Îmi este rămășița sufletului . Oare mai respir , Mântuirea Ta dulce ? Atunci când, Inima mi-se desprinde De trup în durere .? Al Lui va fi umbra mea . Mai este ea dulce atunci ? În mâini îmi țin cerșitele cuvinte , Acolo nerostite, ce vor rămâne ? Lasă să ardă suspinul în răni ! Târzii sunt orele trecătoare .

                                                                                   - A. A. Popovici,

. .. din mine

Lasă-mă să te iubesc mâine pentru că azi este târziu . Nu mai știu să cred în speranța nădejdi ! Ca briza unui vânt așa este cuvântul lui Isus ! Când știi ce vrei de la viață doar atunci vei fi o binecuvântare pentru alți ! Liniștea cu Dumnezeu este izvorul unei nesecate iubirii ! Nu îți irosi mântuirea pe lucruri de nimic . Speranțele Lui în bătaia nebună după sufletul tău sunt ca iubirea veșnică a inimii ce așteaptă ! Mai visează ființă ce dorești călătoria amurgului . Exist într-un loc bizar ce taina sufletului o despică . Valul mării zvârcolește târzia liniște, acel suspin ! Flămândă îmi este boarea vieții Doamne, oare așternutul rugăciuni va mângâia durerea zbuciumată a minți mele ? El și tu ești sensibil atâta vreme cât timpul a oprit în loc freamătul aspru al înghețului . Aștern propoziți neterminate pentru că vreau să cred că dincolo de cuvinte există ceva măreț de iubit ! Mi-se cutremură în mine prietenia dulce ce am dorit-o ca pe un drum melodios . Undeva atunci, tu vei fi …

Perhaps or maybe ?

I like pain age of me ,.
Why do you need love ?
Future is dark for me .
My path in life is alone ?
He is my history .
You let go of your dream ?
Like a life in death !
Do heaven felt your soul ?
Just like all is over .
Now I see the steps ?
Clouds go like cold sky !
Don't fight alone do you ?
Return your heart again.
As in a lonely breath ?!
Perhaps or maybe ?- A. A. Popovici,