Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2016

Îmbătrânită culoare! (._.

Trecut- al unei șoapte, trup de nuiele grele, zbătut în plasa pașilor timizi. Îmbătrânită cameră portocalie, a vieții colorate! Delicată atitudine -absența iubirii, dispărut al gândiri frământată. Sclipire cenușie care se pierde, sunet al anilor în freamăt de cântec străin! Joc de mărgele răsfirate, umbră al gâtului ce e, evaporat într-un parfum trist. Umană victimă al răgazului ce sa dus, ce doar se învechește într-o pală de zâmbet! Licăr al unui bici ce taie, respirație~ în bucăți de strigăte dureroase. Priviri adânci și obosite, atingere a luminii oarbe! Căderea unei gene negre, ce visătoare e inima bătrâna a vremi. Tăria chipului e ascuns în uni spini ce, au sfârtecat durerea unei speranțe! Valea și prăpastia e albastră, abrupt e totul ca într-un abis spulberat.

                                                                      - A. A. Popovici,

Gravity .^)

Gravity of two things that are not always the same thing, or may the existence of something between. Even if you don't see something beside on you, you always feel "that thing" near you. The zero of many things, is that- there is a law- of and if- cut the empty fear of thorns, green breath~ time of earth! Attract the gravity of lOve and you may know the true meaning of it but, toward the soul you will feel nothing because- it comes from no heart sense. Choose to see and feel the ingredients of:, Laws~ Gravity~ Fear~ Time___ in a way that only you can see them- happen!                                                                                - A. A. Popovici,

the Blue gift ._.

Will you come for me, in a time that may never exist? To give is like a star from Heaven to someone that is poor! Smell of a blessing that may come someday, for those that are without any breath! The wind blows in pain of the heart! Give them the Sky that never will leave, or abandon them in a hard day of prayers! The blue gift in a hand, sound of angels! Speak the green words in a lonely mouth! Rustling the white blue lips of glitter soul! Passion of an embrace in time,- where is the melody that may not come? No one knows the time when I will be gone, like a shadow of a smiling face I'll disappear! 
                                                       - A. A. Popovici,

Îndoiala primăveri ^^.

Frica este înlăturată de o primăvară a razelor gri, în aripile necunoscute. Și sper, că fericirea va fi o iubire a timpului- ce dispare! În toate se respiră înverzirea dar, ce este~ undeva unde ești tU? Spune: ah,! în șoapta luminei de ieri, ce a plecat în tăcerea salutului. Furtuna vieții în florile calde, dacă ași fi stat în parfumul lor aș fi doar un miros! Ca un spin al transformări, ce doare când înțeapă inima rece- așa va înverzi prin durerea aburie a norilor! Respiră adânc dincolo de ce se vede, simte strigătul sufletului~ ce îi pare rău,- așteptarea.!, A trecut și va mai trece încă, ce folos atâtea speranțe? Un timp ce le șterge pe toate, lăsând praful ticăitului în petalele copacilor! Îndoiala primăveri, pași de mireasmă adâncă a spulberări!,... Persoana trecutului zace în bătăile vântului, ca un ritm al crengilor ce se leagănă în lanțurile vremi!

                                                         - A. A. Popovici,