Skip to main content

Îndoiala primăveri ^^.Frica este înlăturată de o primăvară a razelor gri, în aripile necunoscute. Și sper, că fericirea va fi o iubire a timpului- ce dispare! În toate se respiră înverzirea dar, ce este~ undeva unde ești tU? Spune: ah,! în șoapta luminei de ieri, ce a plecat în tăcerea salutului. Furtuna vieții în florile calde, dacă ași fi stat în parfumul lor aș fi doar un miros! Ca un spin al transformări, ce doare când înțeapă inima rece- așa va înverzi prin durerea aburie a norilor! Respiră adânc dincolo de ce se vede, simte strigătul sufletului~ ce îi pare rău,- așteptarea.!, A trecut și va mai trece încă, ce folos atâtea speranțe? Un timp ce le șterge pe toate, lăsând praful ticăitului în petalele copacilor! Îndoiala primăveri, pași de mireasmă adâncă a spulberări!,... Persoana trecutului zace în bătăile vântului, ca un ritm al crengilor ce se leagănă în lanțurile vremi!


                                                         - A. A. Popovici,

Comments

Popular posts from this blog

Mântuire dulce,.

Un glas mi-a rămas din Tine ! De ce mai respir ? Mântuire dulce, mai iubești ?! În mine sunt lacrimi . Aici,! .......... Îmi este rămășița sufletului . Oare mai respir , Mântuirea Ta dulce ? Atunci când, Inima mi-se desprinde De trup în durere .? Al Lui va fi umbra mea . Mai este ea dulce atunci ? În mâini îmi țin cerșitele cuvinte , Acolo nerostite, ce vor rămâne ? Lasă să ardă suspinul în răni ! Târzii sunt orele trecătoare .

                                                                                   - A. A. Popovici,

. .. din mine

Lasă-mă să te iubesc mâine pentru că azi este târziu . Nu mai știu să cred în speranța nădejdi ! Ca briza unui vânt așa este cuvântul lui Isus ! Când știi ce vrei de la viață doar atunci vei fi o binecuvântare pentru alți ! Liniștea cu Dumnezeu este izvorul unei nesecate iubirii ! Nu îți irosi mântuirea pe lucruri de nimic . Speranțele Lui în bătaia nebună după sufletul tău sunt ca iubirea veșnică a inimii ce așteaptă ! Mai visează ființă ce dorești călătoria amurgului . Exist într-un loc bizar ce taina sufletului o despică . Valul mării zvârcolește târzia liniște, acel suspin ! Flămândă îmi este boarea vieții Doamne, oare așternutul rugăciuni va mângâia durerea zbuciumată a minți mele ? El și tu ești sensibil atâta vreme cât timpul a oprit în loc freamătul aspru al înghețului . Aștern propoziți neterminate pentru că vreau să cred că dincolo de cuvinte există ceva măreț de iubit ! Mi-se cutremură în mine prietenia dulce ce am dorit-o ca pe un drum melodios . Undeva atunci, tu vei fi …

Perhaps or maybe ?

I like pain age of me ,.
Why do you need love ?
Future is dark for me .
My path in life is alone ?
He is my history .
You let go of your dream ?
Like a life in death !
Do heaven felt your soul ?
Just like all is over .
Now I see the steps ?
Clouds go like cold sky !
Don't fight alone do you ?
Return your heart again.
As in a lonely breath ?!
Perhaps or maybe ?- A. A. Popovici,