Thursday, 4 February 2016

Niciodată •*^


Deși nu ți-am sărutat niciodată buzele, degetele le vor atinge doar.
Deși niciodată nu te-am îmbrățișat, umbra mea îți va fi prietena ta.
Deși nu ți-am alergat niciodată înnainte, tu ai fost urmele mele de soare.
Deși nu te-am privit niciodată în ochi, ei m-au zărit în timiditatea lor!
Deși nu ți-am cunoscut niciodată glasul, știu că e pătrunzător, ca un zurâs.
Deși nu te-am întâlnit niciodată, tu mă aștepți în taina cea târzie!
Deși nu ți-am știut niciodată inima, ea era acolo-
Bătând încetișor în șoapta vântului.,• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                    - A. A. Popovici,

No comments:

Post a Comment

Details and friends ~haha !